Αρχική σελίδα » Αιτήσεις » Διαδικασία Επιλογής

Ακολουθούν πίνακες με τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών που γίνονται δεκτοί/ές στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και των επιλαχόντων/ουσών:

  • εντατικής φοίτησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -17, βρίσκονται εδώ

  • μερικής φοίτησης, για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 - 18, βρίσκονται εδώ

 

 


Ακολουθεί το πρόγραμμα των συνεντεύξεων με τα ονόματα των υποψηφίων (κατ' αλφαβητική σειρά) που περνούν στην επόμενη φάση της συνέντευξης για:

  • τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 βρίσκεται εδώ

  • την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 βρίσκεται εδώ