Αρχική σελίδα » Αιτήσεις » Διαδικασία Επιλογής » 2015-16

 

Τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών (κατ' αλφαβητική σειρά) που γίνονται δεκτοί/ές στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:

  • εντατικής φοίτησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015 -16, βρίσκονται εδώ
  • μερικής φοίτησης, για τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 17, βρίσκονται εδώ

 

 

Τα ονόματα των υποψηφίων (κατ' αλφαβητική σειρά) που περνούν στην επόμενη φάση της συνέντευξης για το πρόγραμμα:

  • εντατικής φοίτησης βρίσκονται εδώ
  • μερικής φοίτησης βρίσκονται εδώ

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ:

  • τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 βρίσκεται εδώ
  • την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 βρίσκεται εδώ