Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδάσκοντες » Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη: Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πανεπιστήμιο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα: Πολιτικών Επιστημών
Ηλ. ταχυδρομείο: gioandreou[at]yahoo[dot]gr

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΛΗΣ

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
Πανεπιστήμιο: Αιγαίου
Τμήμα: Μεσογειακών Σπουδών
Ηλ. ταχυδρομείο: sdalis[at]pspa.uoa[dot]gr

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις, Σπουδές Ασφάλειας, Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο: Αιγαίου
Τμήμα: Μεσογειακών Σπουδών
Ηλ. ταχυδρομείο: tsakonas[at]rhodes.aegean[dot]gr

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις
Πανεπιστήμιο: Αιγαίου
Τμήμα: Μεσογειακών Σπουδών
Ηλ. ταχυδρομείο: tsardanidis[at]aegean[dot]gr &  ctsardanidis[at]pspa.uoa[dot]gr

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα