Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδάσκοντες » Μέλη ΔΕΠ Τμήματος

ΕΚΑΒΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8952
Ηλ. ταχυδρομείο: ekaviath[at]yahoo[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 27

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΒΕΡΝΥ

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο:  Ευρωπαϊκή Ενοποίηση με έμφαση στις  Πολιτικές  και Θεσμικές Διαστάσεις
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8928
Ηλ. Ταχυδρομείο: deplan[at]otenet[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 30

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΔΙΠΛΑ

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8930
Ηλ. ταχυδρομείο: hdipla[at]otenet[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 28

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΟΥΣΗ

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8945
Ηλ. ταχυδρομείο: edoussis[at]pspa.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 25

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8934
Ηλ. ταχυδρομείο: azervaki[at]pspa[dot]uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 32

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Βαθμίδα: Λέκτορας
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Τηλέφωνο γραφείου:210 368 8940
Ηλ. ταχυδρομείο:dkatsikas[at]pspa.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 29

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Τηλέφωνο γραφείου:210 368 8935
Ηλ. ταχυδρομείο: akontis[at]pspa.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 35

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

Βαθμίδα: Καθηγητής - Αναπληρωτής Πρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8909
Ηλ. ταχυδρομείο: nmarav[at]pspa.uoa[dot]gr 
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 34

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8969
Ηλ. ταχυδρομείο: ametaxas[at]pspa.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 36

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8941
Ηλ. ταχυδρομείο: mictsin[at]gmail[dot]com
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 33

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ

Βαθμίδα: Λέκτορας
Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8971
Ηλ. ταχυδρομείο: itsirbas[at]pspa.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφείο 4

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα