Αρχική σελίδα » ΦΕΚ Ίδρυσης και Κανονισμός

ΦΕΚ Ίδρυσης

 

Το ΦΕΚ (2501/τ. Β΄/29.06.2018 - αρ. 4, σσ. 27682 - 4) ίδρυσης του

ΠΜΣ "Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική - ΔΕΔιΠ" μπορείτε να το βρείτε εδώ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ

 

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον τροποποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ ΔΕΔιΠ

που αφορά τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2020 - 2021 κι έπειτα

 

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ

που αφορά τους εισαχθέντες έως το ακ. έτος 2019 -2020