Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Εστία - Σίτιση

Εστία

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί  η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ). 

Το τηλέφωνο της Γραμματείας των φοιτητικών Εστιών είναι 210 7258723.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Σίτιση

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές. Για τις προϋποθέσεις και άλλα επί μέρους ζητήματα που σχετίζονται με τη σίτιση των φοιτητών, μπορείτε να βρείτε εδώ.