Αρχική σελίδα » Γενικές Πληροφορίες

Το επανιδρυμένο μεταπτυχιακό "Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική" δημιουργήθηκε το 1994 με αρχικό τίτλο "Ευρωπαϊκή Οργάνωση και Διπλωματία".

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του προγράμματος συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην εμβάθυνση στο αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών υπό το φως των εξελίξεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον καθώς και η προαγωγή της έρευνας στους τομείς αυτούς. Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος οφείλεται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα και στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από ποικίλα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, όπως οι διεθνείς σχέσεις, οι διεθνείς οργανισμοί και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που εξετάζονται από πολιτική, νομική και οικονομική σκοπιά.

 

Σκοπός

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα σύγχρονα επιστημονικά ρεύματα και στην απόκτηση των απαραίτητων ερευνητικών εργαλείων και πρακτικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την εμβάθυνση και την εξειδίκευση των γνώσεων τους και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικό στόχο του προγράμματος συνιστά η άρτια κατάρτισή των φοιτητών για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την στελέχωση διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών, την πρόσβαση στον ακαδημαϊκό χώρο και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.