Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.11.2014

Ημερίδα (13.11.2014)

Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων πραγματοποιεί Ημερίδα που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ) και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) - Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου των Κρατικών Ενισχύσεων - Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση». Συνδιοργανώνει και συμμετέχει ο Λέκτορας του Τμήματος κ. Αντώνης Μεταξάς. Για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.stateaid.gr/el