Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών

Το επανιδρυμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι πλήρες (18 μήνες) και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τρία εξάμηνα. Ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει συνολικά τέσσερα μεταπτυχιακά μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο το ένα μάθημα είναι υποχρεωτικό, τα υπόλοιπα δύο υποχρεωτικής επιλογής (αναλόγως την ειδίκευση) και το τέταρτο ελεύθερης επιλογής. Στο δεύτερο εξάμηνο, τα τρία μαθήματα είναι υποχρεωτικής επιλογής και το τέταρτο ελεύθερης. Στο τρίτο εξάμηνο, ακολουθεί η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας.

Δίνεται η δυνατότητα και μερικής φοίτησης με παράταση της διάρκειας των σπουδών κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ είναι 2.500 ευρώ.