Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών

Το αναμορφωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό - μονοετές (ένα πλήρες ημερολογιακό έτος) και συγκεκριμένα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δύο (2) εξάμηνα. Ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει συνολικά τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα ανά εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο το ένα (1) μάθημα είναι υποχρεωτικό και τα υπόλοιπα επιλογής, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο είναι όλα επιλογής. Μετά το πέρας των δύο εξαμήνων ακολουθεί (την θερινή περίοδο) η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας.

Δίνεται η δυνατότητα και μερικής φοίτησης με παράταση της διάρκειας των σπουδών κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ είναι 1700 ευρώ.