Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Πλήρης Κατάλογος Mαθημάτων

Πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ

 

Το εντατικό πρόγραμμα σπουδών (ένα πλήρες ημερολογιακό έτος) περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δύο (2) εξάμηνα και μετά το πέρας των εξαμήνων (την θερινή περίοδο) ακολουθεί η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας. Ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει συνολικά τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα ανά εξάμηνο. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο. Στο πρώτο εξάμηνο το ένα (1) μάθημα είναι υποχρεωτικό και τα υπόλοιπα επιλογής, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο είναι όλα επιλογής.

Δίνεται η δυνατότητα και μερικής φοίτησης με παράταση της διάρκειας των σπουδών κατά 2 επιπλέον εξάμηνα.

Ο συνολικός κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είναι ο ακόλουθος:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

Υποχρεωτικό:

 1. Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας


Επιλογές:

  1. Ισχύς και διεθνής  πολιτική
  2. Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
  3. Διεθνής Πολιτική Οικονομία
  4. Αγορά και Κράτος στην ΕΕ
  5. Εθνική κυριαρχία και διεθνής οργάνωση
  6. Έννομη τάξη της ΕΕ


2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. Επίλυση συγκρούσεων
  2. Σύγχρονα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας
  3. Ανατολική Μεσόγειος και  Μέση Ανατολή
  4. Εξωτερική πολιτική και σχέσεις της ΕΕ
  5. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
  6. Διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα: Όψεις οικονομικής Διακυβέρνησης και Διπλωματίας
  7. Διεθνής Μετανάστευση
  8. Η προστασία του περιβάλλοντος στις διεθνείς σχέσεις
  9. Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων στην Ευρώπη
  10. Η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Η αξιολόγηση κάθε μαθήματος πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 του Κανονισμού του ΠΜΣ, σύμφωνα με το οποίο «Στο κάθε μάθημα ο φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει μια προφορική παρουσίαση και να παραδώσει τουλάχιστον μια εργασία καθώς και να εξεταστεί γραπτώς στο πέρας του εξάμηνου». Σύμφωνα δε και της απόφασης του Τομέα ΔΕΣ της 4ης Νοεμβρίου 2014, η εργασία (ες) αντιπροσωπεύει(ουν) το 40% του τελικού βαθμού.

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Συγγραφή διπλωματικής εργασίας