Ειδήσεις

Περισσότερα »

Τη νέα προκήρυξη του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Υποψηφιότητας εδώ.

 

Για διευκόλυνση μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο με τα δικαιολογητικά που ζητούνται εδώ.

 

 

 

Το ΦΕΚ (2067/τ. Β΄/29.07.2014) λειτουργίας του ΠΜΣ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε το νέο Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ που θα ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 εδώ.

 

 

 

 

  

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 θα βρείτε εδώ.